Otevřeno: Po-Pá 8:00 - 17:00   U Potoka 267, Semily 513 01  

Zákaznická podpora

Našim cílem je spokojený zákazník. Rádi vám pomůžeme, vysvětlíme, navedeme. Jsme tu pro vás!
Nefunkční připojení k internetu může mít více příčin.
 • Restartujte veškerá zařízení vypojením z elektrické energie na dobu přibližně jedné minuty.
 • Nezapomeňte zkontrolovat správné zapojení kabeláže, je možné, že jste při stěhování či úklidu omylem některý vypojili.
 • Pokud máte problém jen na některém počítači a na ostatních zařízeních je služba v pořádku, restartujte jej.
 • Jestli jste koupili nový počítač či notebook nebo nainstalovali nový operační systém ve stávajícím počítači, věnujte pozornost bodu Nastavení připojení k internetu (v záložce Častých dotazů).
Pro konzultaci veškerých kroků a vyřešení problému jsme vám k dispozici na telefonu 487 070 007.
Rychlost internetového připojení ovlivňuje celá řada faktorů. Pro zjištění relevantního výsledku vás poprosíme provést měření tímto postupem:
 • Připojte zařízení, na kterém rychlost měříte, po kabelu, měření rychlosti připojení přes bezdrátovou síť nemusí zajistit správné hodnoty.
 • Zajistěte, aby bylo připojeno pouze jedno zařízení – všechna zařízení připojená ve vaší síti se o rychlost dělí.
 • Zjistěte, zda počítač nestahuje automatické aktualizace, abyste se vyhnuli nepřesnému výsledku měření.
 • Pro měření rychlosti využívejte ověřené stránky: www.speedtest.net nebo speedtest.cesnet.cz.
Naměřené hodnoty downloadu, uploadu a ping nám sdělte telefonicky na 487 070 007, pro vyřešení problému jsme vám k dispozici.
Pokud vám nefunguje služba IPTV, proveďte, prosím, následující kroky:
 • Odpojte set-top box ze zásuvky a nechte vypnutý, pokud máte více set-top boxů, je nutné vypnout všechny
 • Restartujte switch a wi-fi router – odpojte ze zásuvky a znovu zapojte
 • Počkejte cca 2-3 minuty
 • Zapněte set-top box a nechte naběhnout
Ve chvíli, kdy je služba stále nefunkční, volejte na 487 070 007. Zjistěte si před zavoláním, zda vám funguje internet či nikoli, a tuto skutečnost nám nahlašte. Pomůže to rychlosti diagnostiky problému a tím i jeho vyřešení.
Pokud máte nový počítač, nebo jste přeinstalovali operační systém u stávajícího, bude třeba jej nastavit pro připojení k internetu.
Pokud máte wi-fi router, stačí vybrat vaši bezdrátovou síť a zadat heslo.
Pokud jste připojeni jen po kabelu, je třeba nastavit váš počítač či notebook.
Nastavení můžete provést pomocí našeho návodu:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start, pokračujte na příkaz Ovládací panely, položka Síť a Internet / Centrum sítí a sdílení, následně klikněte na odkaz Spravovat síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom vyberte příkaz Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Klikněte na kartu Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
windows
 1. Klikněte na možnost Použít následující adresu IP a potom zadejte do polí Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána nastavení adresy IP.
 2. Klikněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a potom do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.
windows
Pro nastavení budete potřebovat IP adresu a další údaje, kterém vám sdělíme telefonicky po ověření totožnosti. V případě problémů s nastavením, nebo ztráty hesla do bezdrátové sítě, vám jsme k dispozici na telefonu 487 070 007.
Nastavení vašeho emailového klienta pro odchozí poštu můžete provést pomocí našeho návodu:
 1. Otevřete ve svém počítači program Microsoft Office Outlook 2007
 2. V nabídce klikněte na položku „Nástroje“ a v menu nástroje klikněte na volbu „Nastavení účtu…“ stejným způsobem jako je na obrázku.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Nastavení účtu“ a zde klikněte na položku „Nový“.
outlook
 1. Nyní se otevře další okno s názvem „Přidat nový e-mailový účet“, zde zaškrtněte volbu „Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP“ a klikněte na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. Na následujícím okně pouze zaškrtněte volbu „Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. V tomto okně zaškrtněte volbu „E-mail v Internetu“ a klikněte na tlačítko „Další >“ tím se dostanete k nejdůležitějšímu bodu nastaveni e-mailu.
outlook
 1. V okně s podnázvem „Nastavení e-mailu sítě Internet“ jsou ty nejdůležitější nastavení, kde vyplníte následující údaje:
Jméno: Vaš.email@jonbox.cz
E-mailová adresa: Vaš.email@jonbox.cz
Informace o serveru
Typ účtu: POP3
Server příchozí pošty: mail.jon.cz
Server pro odchozí poštu (SMTP): postak.jon.cz
Přihlašovací informace
Uživatelské jméno: Vaš.email@jonbox.cz
Heslo: 123456
Po vyplnění těchto informací ještě zaškrtněte volbu „Zapamatovat heslo“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“
outlook
 1. Klikněte na tlačítko „Dokončit“
outlook
 1. Momentálně máte úspěšně vytvořen zabezpečený účet Vaš.email@jonbox.cz a při pohledu na okno „Nastavení účtu“ (do kterého jste se vrátili po kliknutí na tlačítko „Dokončit“ v předchozím bodu nastavení) jsou zobrazeny všechny Vaše účty, které využíváte v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Nyní vyberte dvojklikem Váš e-mail, který používáte.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Změnit e-mailový účet“ v tomto okně pouze změníte položku „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „postak.jon.cz“ !POZOR bez uvozovek! Stejným způsobem jako je tomu na obrázku číslo devět. A pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“Poznámka: V položce „Server příchozí pošty“ musí být vyplněn POP3 server poskytovatele Vaší e-mailové schránky. (např. pop3.seznam.cz, pokud máte schránku vytvořenou u Seznam.cz)
outlook
 1. Na následujícím okně již pouze klikněte na tlačítko „Dokončit“.
outlook
 1. Opět jste se vrátili do okna s názvem „Nastavení účtu“ pokud nevyužíváte již nějaký další e-mailový účet tak stačí kliknout na tlačítko „Zavřít“ a začít vesele odesílat e-maily z Vašeho účtu, přes náš zabezpečený SMTP server viz obrázek číslo jedenáct. Pokud užíváte více e-mailových účtů tak prosím dvojklikem otevřete další Váš e-mailový účet v pořadí a pokračujte od bodu číslo osm. Tímto způsobem upravte server pro odchozí poštu (SMTP) ve všech Vašich e-mailových účtech.
outlook
Nyní jste úspěšně nastavili Vašeho poštovního klienta Microsoft Office Outlook 2007 pro odesílání pošty přes postak.jon.cz
Jestli si nevíte rady, jsme vám připraveni pomoci na telefonu 487 070 007.
Ukládání souborů z internetu do vlastního počítače. Ke stahování dochází i při běžném surfování po internetu (tedy prohlížení webových stránek), protože aby se mohla jakákoli webová stránka zobrazit, webový prohlížeč si nejprve musí stáhnout její obsah ze serveru. …
Upload označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout …

Možnosti úhrady poplatku za služby

Vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce Vám bude vystavena a elektronicky zaslána (na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě) faktura - daňový doklad.
Číslo účtu: 7762622/0800
V tomto případě se řiďte údaji uvedenými na faktuře. Naleznete zde variabilní symbol, částku i číslo bankovního účtu, kam je třeba platbu zaslat.
Trvalý příkaz představuje nejefektivnější způsob úhrady služeb. Při zavádění trvalého příkazu k úhradě si prosím nejprve pečlivě ověřte důležité platební údaje:
 • Datum splatnosti je k 15. dni v aktuálním kalendářním měsíci.
 • Jako variabilní symbol při platbě uveďte číslo Vaší smlouvy, částku i číslo bankovního účtu naleznete ve smlouvě.
 • Každý měsíc obdržíte fakturu, která bude sloužit již pouze jako daňový doklad, bude k němu přiřazena platba přijatá v příslušném kalendářním měsíci.
V případě, že dojde ke změně Vámi objednaných služeb či ke změně výše pravidelných poplatků, je třeba, abyste neprodleně provedli změnu zadání výše trvalého příkazu ve Vaší bance.
Vaše platby můžete též provádět v hotovosti přímo na Zákaznickém centru v Semilech, U potoka 267. Vzhledem k nákladům spojeným s hotovostní úhradou plateb je stanoven manipulační poplatek 30,- Kč za provedenou platbu. Tento poplatek není účtován při úhradě faktury na předplatné na období 3, 6 nebo 12 měsíců.
Složenky společnost Katroservis spol. s.r.o. nerozesílá, nicméně této možnosti můžete využít v případě, že tuto možnost platby preferujete. VS je číslo Vaší smlouvy nebo VS uvedený na faktuře za příslušný měsíc. Informace o výši částky a bankovním účtu naleznete též na zaslané faktuře.
Jak jistě víte, SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájemné apod.) do jedné jediné. Platbu za služby Katroservis spol. s.r.o. můžete též sloučit s ostatními výdaji a ušetřit na nákladech za jednotlivé bankovní operace.
Stačí v Katroservis spol. s.r.o. nahlásit spojovací číslo SIPO do 20. dne v měsíci, které Vám bylo přiděleno Českou Poštou při zřízení plateb SIPO. Každý měsíc od nás samozřejmě dostanete fakturu.
Pokud dosud službu SIPO nevyužíváte, je možné si ji jednoduše zřídit na kterékoli pobočce České Pošty. Spojovací číslo Vám přidělí ihned po vyplnění žádosti. Každý měsíc obdržíte doklad od České Pošty, který můžete uhradit bankovním převodem, inkasem, nebo na pobočkách České Pošty. Při hotovostní úhradě na České Poště Vám zůstává potvrzený doklad o provedené úhradě.

U Potoka 267, Semily 513 01

Česká Republika

487 070 007

Po - Pá, 8:00-17:00

487 070 007

Po - Ne, 8:00-22:00

IČO: 15043355

DIČ: CZ15043355
Sídlo:
Plynárenská 671
Kolín
PSČ: 280 02
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276760.