Otevřeno: Po,St 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30   U Potoka 267, Semily 513 01  
  Po,St 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

FAQ

často kladené dotazy

FAQ

Co vás často zajíma?
Nefunkční připojení k internetu může mít více příčin.
 • Restartujte veškerá zařízení vypojením z elektrické energie na dobu přibližně jedné minuty.
 • Nezapomeňte zkontrolovat správné zapojení kabeláže, je možné, že jste při stěhování či úklidu omylem některý vypojili.
 • Pokud máte problém jen na některém počítači a na ostatních zařízeních je služba v pořádku, restartujte jej.
 • Jestli jste koupili nový počítač či notebook nebo nainstalovali nový operační systém ve stávajícím počítači, věnujte pozornost bodu Nastavení připojení k internetu.
Pro konzultaci veškerých kroků a vyřešení problému jsme vám k dispozici na telefonu 487 070 007.
 • Připojte zařízení (váš počítač), na kterém rychlost měříte, na port síťového terminálu (kabelový modem) kabelem. Kvalita poskytované služby je garantována na koncovém bodě sítě, to znamená na účastnickém (LAN) portu RJ-45 síťového terminálu. Vaše zařízení musí mít odpovídající síťové rozhraní pro danou službu (100/1000 Mbps Ethernet) kompatibilní se síťovým terminálem.
 • Pouze toto zařízení (váš počítač), kterým provádíte měření, bude připojeno k síťovému terminálu a všechna ostatní zařízení budou vypnuta nebo od síťového terminálu odpojena (další PC, TV, atd. připojená kabelem nebo mobilní telefony, tablety, hrací zařízení, kamery, atd připojená přes WIFI).
 • Zjistěte, zda počítač/notebook, na kterém chcete měřit rychlost je „nezatížený“ např. nestahuje automatické aktualizace. Vypněte na vašem počítači všechna běžící aplikace a programy. Otevřete internetový prohlížeč.
 • V internetovém prohlížeči otevřete ověřenou stránku ČTÚ nettest.cz. Spusťte test rychlosti.
 • Výsledek testu rychlosti porovnejte s hodnotu běžně dostupné rychlosti, kterou máte uvedenou ve smlouvě o poskytování služby přístupu k internetu viz Definice a pojmy služeb.
 • Pokud výsledek testu ukáže ve směru stahování dat (download), nebo ve směru vládání dat (upload) hodnotou rychlosti nižší než je hodnota běžně dostupné rychlosti dle smlouvy kontaktujte naše zákaznické oddělení (na telefonním čísle 487 070 007, emailu katro@katro.cz či pomocí online chatu na webových stránkách www.katro.cz) za účelem prověření kvality služby.
 • Pro prověření kvality služby potřebujme od vás zaslat výsledek testu (např. formou obrázku, výstřižku), ze kterého budou patrny naměřené rychlosti. Zároveň je vhodné uvést následující informace k provedenému testu: čas a datum testu, operační systém vašeho PC, internetový prohlížeč (ve kterém jste test spustili), případně síťovou kartu a rozhraní vašeho PC. Urychlíte tím kvalifikované vyřízení Vašeho dotazu a případné reklamace.
 • Test kvality připojení podle bodů 1. až 7. je pouze informativní. Rozhodující jsou definice kvality dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9. Kontrolní měření kvality a rychlosti připojení provádíme formou měření TCP propustnosti. Naše společnost pro měření a ověření reklamace využívá měřicí certifikovaný přístroj EXFO FTB-870V2 NetBlazer a postupuje dle platné metodiky ČTÚ.
 • Pokud kontrolním měřením zjistíme nekvalitu služby definovanou jako velkou trvající odchylku nebo jako velkou opakující se odchylku dle ČTÚ VO-S/1/08.2020-9, máte právo na kompenzaci ve formě slevy ve výši odpovídající poměrné části úhrady za poskytované služby již ode dne nahlášení vady za každý takový zjištěný případ. Kompenzace bude zahrnuta a odečtena ve vyúčtování služby za následující období.
 • Ověření kvality služby dle platné metodiky ČTÚ jsme rovněž schopni provést na vyžádání za úhradu za 3 000,-/s DPH měření (včetně měřícího protokolu). Měření si můžete objednat u našeho zákaznického oddělení na telefonním čísle 487 070 007, emailu katro@katro.cz či pomocí online chatu na webových stránkách www.katro.cz.
 • Pokud kontrolním měřením bude zjištěno, že reklamace služby byla neoprávněná, že služba připojení k internetu vykazuje parametry dle platné smlouvy, že k pochybení došlo na straně zákazníka, budeme za každý takový úkon požadovat náhradu nákladů spojených s výjezdem technika, přičemž výše těchto nákladů je stanovena paušální částkou uvedenou v platném ceníku jako „ověření kvality služby“.
Pokud vám nefunguje služba IPTV, proveďte, prosím, následující kroky:
 • Odpojte set-top box ze zásuvky a nechte vypnutý, pokud máte více set-top boxů, je nutné vypnout všechny
 • Restartujte switch a wi-fi router – odpojte ze zásuvky a znovu zapojte
 • Počkejte cca 2-3 minuty
 • Zapněte set-top box a nechte naběhnout
Ve chvíli, kdy je služba stále nefunkční, volejte na 487 070 007. Zjistěte si před zavoláním, zda vám funguje internet či nikoli, a tuto skutečnost nám nahlašte. Pomůže to rychlosti diagnostiky problému a tím i jeho vyřešení.
Pokud máte nový počítač, nebo jste přeinstalovali operační systém u stávajícího, bude třeba jej nastavit pro připojení k internetu.
Pokud máte wi-fi router, stačí vybrat vaši bezdrátovou síť a zadat heslo.
Pokud jste připojeni jen po kabelu, je třeba nastavit váš počítač či notebook.
Nastavení můžete provést pomocí našeho návodu:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start, pokračujte na příkaz Ovládací panely, položka Síť a Internet / Centrum sítí a sdílení, následně klikněte na odkaz Spravovat síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom vyberte příkaz Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Klikněte na kartu Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
windows
 1. Klikněte na možnost Použít následující adresu IP a potom zadejte do polí Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána nastavení adresy IP.
 2. Klikněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a potom do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.
windows
Pro nastavení budete potřebovat IP adresu a další údaje, kterém vám sdělíme telefonicky po ověření totožnosti. V případě problémů s nastavením, nebo ztráty hesla do bezdrátové sítě, vám jsme k dispozici na telefonu 487 070 007.
Nastavení vašeho emailového klienta pro odchozí poštu můžete provést pomocí našeho návodu:
 1. Otevřete ve svém počítači program Microsoft Office Outlook 2007
 2. V nabídce klikněte na položku „Nástroje“ a v menu nástroje klikněte na volbu „Nastavení účtu…“ stejným způsobem jako je na obrázku.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Nastavení účtu“ a zde klikněte na položku „Nový“.
outlook
 1. Nyní se otevře další okno s názvem „Přidat nový e-mailový účet“, zde zaškrtněte volbu „Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP“ a klikněte na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. Na následujícím okně pouze zaškrtněte volbu „Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.
outlook
 1. V tomto okně zaškrtněte volbu „E-mail v Internetu“ a klikněte na tlačítko „Další >“ tím se dostanete k nejdůležitějšímu bodu nastaveni e-mailu.
outlook
 1. V okně s podnázvem „Nastavení e-mailu sítě Internet“ jsou ty nejdůležitější nastavení, kde vyplníte následující údaje:
Jméno: Vaš.email@jonbox.cz
E-mailová adresa: Vaš.email@jonbox.cz
Informace o serveru
Typ účtu: POP3
Server příchozí pošty: mail.jon.cz
Server pro odchozí poštu (SMTP): postak.jon.cz
Přihlašovací informace
Uživatelské jméno: Vaš.email@jonbox.cz
Heslo: 123456
Po vyplnění těchto informací ještě zaškrtněte volbu „Zapamatovat heslo“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“
outlook
 1. Klikněte na tlačítko „Dokončit“
outlook
 1. Momentálně máte úspěšně vytvořen zabezpečený účet Vaš.email@jonbox.cz a při pohledu na okno „Nastavení účtu“ (do kterého jste se vrátili po kliknutí na tlačítko „Dokončit“ v předchozím bodu nastavení) jsou zobrazeny všechny Vaše účty, které využíváte v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Nyní vyberte dvojklikem Váš e-mail, který používáte.
outlook
 1. Zobrazí se okno s názvem „Změnit e-mailový účet“ v tomto okně pouze změníte položku „Server pro odchozí poštu (SMTP)“ na „postak.jon.cz“ !POZOR bez uvozovek! Stejným způsobem jako je tomu na obrázku číslo devět. A pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“Poznámka: V položce „Server příchozí pošty“ musí být vyplněn POP3 server poskytovatele Vaší e-mailové schránky. (např. pop3.seznam.cz, pokud máte schránku vytvořenou u Seznam.cz)
outlook
 1. Na následujícím okně již pouze klikněte na tlačítko „Dokončit“.
outlook
 1. Opět jste se vrátili do okna s názvem „Nastavení účtu“ pokud nevyužíváte již nějaký další e-mailový účet tak stačí kliknout na tlačítko „Zavřít“ a začít vesele odesílat e-maily z Vašeho účtu, přes náš zabezpečený SMTP server viz obrázek číslo jedenáct. Pokud užíváte více e-mailových účtů tak prosím dvojklikem otevřete další Váš e-mailový účet v pořadí a pokračujte od bodu číslo osm. Tímto způsobem upravte server pro odchozí poštu (SMTP) ve všech Vašich e-mailových účtech.
outlook
Nyní jste úspěšně nastavili Vašeho poštovního klienta Microsoft Office Outlook 2007 pro odesílání pošty přes postak.jon.cz
Jestli si nevíte rady, jsme vám připraveni pomoci na telefonu 487 070 007.
Ukládání souborů z internetu do vlastního počítače. Ke stahování dochází i při běžném surfování po internetu (tedy prohlížení webových stránek), protože aby se mohla jakákoli webová stránka zobrazit, webový prohlížeč si nejprve musí stáhnout její obsah ze serveru. …
Upload označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout …